Thứ Hai, 9 tháng 12, 2013

GHEN

Em giận anh rồi anh có hay ?!
Giận anh rồi lòng khó phôi phai,..
Giận anh đôi mắt hay nhìn ngắm,..
Cô gái qua đường buổi chợ nay,…

Giận anh hay nói khen cười cợt,..
Chuyện trò cô gái tối hôm qua
Giận anh sao để tình phai lợt,..
Giận rồi nhưng sẽ phải thứ tha...

Trần Văn Mãnh