Thứ Hai, 26 tháng 9, 2016

Biết Không...
tho


Cảm tác:


Biết Không…

Biết không?
Người ấy… vẫn chờ mong:
Chờ… mỗi sáng, chiều…
một bóng hồng
vạt áo trắng bay cùng mái tóc
ngày xưa xếp bút sớm theo chồng.

Biết không?
Người ấy…vẫn ngu ngơ:
Áo trắng quần xanh thuở mộng mơ,
tóc bạc tim hồng dòng máu đỏ
loay hoay năm tháng với mong chờ.

Biết không?
Người ấy … đợi thu sang:
Thu đến …lặng im  ngắm lá vàng
chen với nụ cười là nước mắt
khóc thu hay khóc chuyện dở dang?

Anh Tú
September 25, 2016