Thứ Bảy, 8 tháng 3, 2014

DẪU RẰNG

Trăm năm (*) quá nửa phần  đời
Giọng còn trong, mắt còn ngời lửa yêu!

Thảnh thơi (*) dẫu bận sớm chiều
Có bao khoảnh khắc riêng đều nhóm lên.

Đất quê (*) nhà khó lòng quên
Cọng rau vườn cứ xanh bên góc hè.

Gặp nhau (*) mình nói anh nghe
Hương xôi nếp, vị muối mè đậm hơn.

Phong Tâm
8/3/2014
(*) Những từ trong DÌU NHAU của NHA.