Thứ Sáu, 13 tháng 2, 2015

Tết Vui A !*

Tết cổ truyền ai cũng khoái mà !
Già ngồi nhớ lại mấy Xuân qua
Hẹn hò lũ trẻ vây đầu ngõ
Xúm xít anh em chật cửa nhà !
Khổ nhọc chùi lư chờ suốt buổi
Kiên trì sên mứt đợi đường ra
Gia đình hội tụ ăn chung bữa
Vui thiệt là vui Xuân nữa a !

Hoành Châu 
25 âm lịch năm NGỌ 
*Họa bài:
 -Chờ Tết của Nguyệt Hạ
 -Khoái Tết của Anh Tú