Thứ Tư, 23 tháng 5, 2012


21-PHÚT CHẠNH LÒNG

Lang thang dưới cơn mưa
Nhìn từng giọt lưa thưa
Nghe buồn lên man mác
Đời ta kiếp sống thừa?

Bao mươi năm đủ chưa
Nợ đời trả sao vừa
Khổ đau còn đeo đẳng
Theo ngày tháng đong đưa?

Anh Tú
May 23, 2012