Thứ Hai, 14 tháng 4, 2014

Nguồn Internet
ÁO EM VÀNG TỢ RẰM SA XUỐNG ĐỜI*

Bồ đề rụng lá hôm qua
Áo em vàng tợ rằm sa xuống đời
Từ ly hạnh ngộ vương rơi
Ngón tay em búng vỡ trời hư không.

    Hồng Băng
   Trích TC