Thứ Tư, 21 tháng 2, 2018

Thiết kế Hải Đường 2013

Họa:

Xuân Về Sưởi Em

Nương theo dòng chảy thời gian
Xuân về gặp lại gió ngàn trời xanh
mang trên cánh mỏng mong manh
mùa vui mở hội yến anh lượn đầy.

Nắng hồng sưởi ấm làn mây
sưởi em ngơ ngác hồn gầy tim suôn
cô đơn gối lẻ loi giường
cho tròn ân nghĩa cho vuông ái tình.

Long lanh đôi mắt thủy tinh
nụ cười e ấp hương bình minh xuân.*
Em vui chim chóc hót mừng
rộn ràng hoa bướm tưởng từng trải qua!

Anh Tú
Xuân 2018
*hương bình minh xuân” nhóm chữ của Phong Tâm.