Thứ Ba, 23 tháng 8, 2016Ngày Đó Làm Quen Với Đọa Đày*

Ngày đó hoàng hôn trên biển khơi
Nắng vàng vọt chết cuối chân trời 
Trên con thuyền bé chờ đùa sóng
Có kẻ liều thân thách thức đời.

Đêm thẳm đợi chờ đã mõi mòn
Cuối cùng tàu mẹ bỏ tàu con
Hai người lạc lối chia ly xót
Trời đất quay cuồng dạ héo hon

Không biết có còn gì nữa không
Đường đời đối diện với gai chông
Xuôi tay phó thác cho con tạo
Ngẩn mặt kiên trì vượt biển sông?

Tai ách chất chồng một tiếp hai
Kể sao cho hết kiếp nạn tai
Dưới thời tao loạn tràn muôn nẽo
Chịu đựng làm quen với đọa đày.

Anh Tú
August 14, 2016