Chủ Nhật, 19 tháng 2, 2017

Ai ơi! *

Ai ơi ! Sắc nước hương trời
Đong đầy cặp mắt ngập lời đáy tâm
Kể từ đấy đến mươi năm
Hỏi thầm đây đó thấm đầm nhớ nhau?

Tình như gió nhẹ nước xao
Bướm vờn hoa nở nhụy trao mấy từng
Cố kềm tim sao mãi rưng
Có làm đẩm ướt cánh rừng lá tơ?

Anh Tú
February 19, 2017
*Mượn vần của Nhỏ Ơi của Hồng Băng: