Chủ Nhật, 29 tháng 10, 2017

HƯƠNG ĐỒNG GIÓ QUÊ
Phong TâmẢnh : Nguyễn Hoàng Trung

TAN TRƯỜNG

Vạt nắng chiều vướng chân em

Đường về nhà vẫn êm đềm bước đi.
Quanh co ngõ nhỏ Cổ Trì
Bước qua Cầu Lộ xá gì dốc cao
Tan trường bè bạn bên nhau
Líu lo đùa giỡn len vào tai ai?
Có người áo trắng mỗi ngày
Im lìm cười mĩm miệt mài làm đuôi.
Dòng đời ngày tháng ngược xuôi
Xa rồi thuở ấy! Bùi ngùi trong tim!

Nhị Hồng
September 15, 2013