Thứ Bảy, 16 tháng 12, 2017Trung-học Bình Minh, Vĩnh Long
Thăm Bến Đò Xưa*

Nôn nóng về thăm thị trấn
Bến sông Hậu con đò xưa
Một thời nhiệt tình đưa khách
Giải dầu thời tiết nắng mưa

Bến sông con đò mất dấu
Sao chợt ngỡ ngàng hồn ta
Cảnh vật nhìn sao xa lạ
Buồn rơi theo ánh chiều tà

Giờ đây bao người khách cũ
Một lần qua lại đến về
Còn nhớ lái đò năm ấy
Về thăm từ chốn sơn khê?

Vẫn biết biến thiên quy luật
Đau với kỷ vật xa rồi
Lầm lũi ngậm ngùi quay gót
Ém hình ảnh cũ trong tôi.

Anh Tú
16/12/17

*Mượn vận  PHỐ TRƯỜNG của Nguyễn Toàn, viết lại cảm xúc khi về thăm Trung học Bình Minh, Vĩnh Long năm 2002:

https://anhtuvaban.blogspot.com/2017/12/pho-truong-canh-cubiet-au-tim-b-ongpho.html