Thứ Ba, 18 tháng 11, 2014

*


Chia Cùng Ta…
Thầy xưa bạn cũ tìm đâu thấy
Ngơ ngác se buồn tận chốn xa…*
Nửa thế kỷ qua điều không lạ
Xót xa bạn hãy chia cùng ta! **

*Phú Thạnh **Anh Tú
November 18, 2014
*Nhân một dịp họp mặt cựu học sinh trường cũ.

+++

Ngày 20.11.2014, Cám ơn Lê Bửu Tùng đã góp thêm ý thơ:


Chia Cùng Ta


Dòng đời trầm nổi những phong ba
Cuốn mất tình thân thuở một nhà***

“Bạn cũ thầy xưa tìm chẳng thấy
Se buồn ngơ ngác tận miền xa”*

Thời gian hờ hững vòng con tạo
Số kiếp vô thường tựa cánh hoa***

“Nửa thế kỷ qua điều chả lạ
Xót xa bạn hãy chia cùng ta!”**
*Phú Thạnh **Anh Tú ***Lê Bửu Tùng