Chủ Nhật, 29 tháng 7, 2018Tơ Tình

Khi thương thì gọi là mình
Hờn nhau nghiêng ngã “chữ tình”… mình ơi!
Mai nầy duyên nợ cạn vơi
Trách ta hay trách ông trời vẩn vơ?

Dệt tình chớ dệt “tình hờ”
Hoa không ươm mộng đợi chờ tình thu
Mưa không trĩu giọt sa mù
Trăng không buồn nở đêm mờ hơi sương

Lá duyên nếu gởi người thương
Thì xin giăng sợi tơ vương mượt tình! …

Yên Dạ Thảo
29.05.2018