Thứ Tư, 30 tháng 4, 2014

Severe Weather Forecast on April 30,2014

NGÀY DÀI THĂM THẲM

Mỗi sáng tiếng chuông nhà Chúa đổ
Trống công phu cửa Phật vang đồng
Gà báo canh năm o ó gáy
Hôm nay sao lặng lẽ thinh không?

Thao thức suốt đêm… chờ giấc ngủ
Từ khuya rơi nặng hạt cơn mưa
Tầm tã suốt ngày như thác đổ
Mây mù, cây cối gió đong đưa.

Bó gối đăm chiêu nghe tiếng sấm
Ỳ ầm vang dội tự trời xa
Ngao ngán một ngày dài thăm thẳm
Bao giờ mưa dứt chuổi phong ba?

Anh Tú
Suốt ngày mưa gió bảo bùng:
April 30, 2014
TỜ LỊCH CŨ
30thang4