Thứ Sáu, 27 tháng 3, 2015

Xuân Này Con Không Về*

Chiều rơi góc phố bâng khuâng 
Giọt cà phê đắng nhìn xuân lại về.
Một đời tiều tụy đam mê
Áo cơm túng quẫn chưa về quê hương.

Ba năm mẹ dấu u buồn 
Chiều hôm tựa cửa lòng muôn nỗi sầu .
Ơn cha nghĩa mẹ tình sâu
Công danh chưa toại ruột cào rưng rưng.

Thì thôi lần nữa chẳng đừng
Phố phường náo nhiệt đếm từng bước chân!

Trần Văn Dõng
March 27, 2015
*Họa từ:
http://anhtuvaban.blogspot.com/2015/03/ngap-ngung-buoc-xuan-bong-chieu-soi.html