Chủ Nhật, 29 tháng 9, 2013


*MONG MANH

Haiku:

Lá xanh lìa cành
Sương vương hạt lệ
Mong manh!

Lục bát:

Lá xanh sao vội lìa cành
Lăn lóc dướì đất: Sao đành lá ơi!
Đêm qua có giọt sương rơi
Khóc thương chiếc lá có đời mong manh!

Anh Tú (NHA)
August 9, 2013