Thứ Hai, 11 tháng 5, 2015


*Thiếu Vắng

Thiếu vắng
bàn tay đun nhóm lửa
Bếp sầu tro củi…tủi buồn hiu
Nhà cửa…thê lương len ngỏ ngách.
Vườn sau sân trước…nhuộm tiêu điều.

Thiếu vắng
nụ cười chào đón khách
Ấm trà lạnh, nhạt…nước đà vơi
Nước mt rưng rưng tim quặng thắt
Cô đơn thui thủi ngắm chiều rơi!

Thiếu vắng
cánh tay ôm siết chặt
Ngọt cay sang sớt lúc vui buồn.
Khắc khoải đêm thâu hồn trống rổng
Chỉ mình anh đối diện mưa tuôn.

Thiếu vắng
người yêu tròn lối mộng
Trách mình bất lực để ly tan
Đất lạnh phần em sao nỡ chọn 
Bạc đầu hai đứa phải hai đàng.

Anh Tú
May 11, 2015


Cảm tác 1

Thiếu Vắng

Dòng kênh, con đò nhỏ
Quê hương xa tít tận chân trời
Bao năm tháng ấy người biệt xứ
Nhớ lại quặn lòng buồn, buồn ơi!

Nguyễn Văn In

Cảm Tác 2

Thiếu Vắng!

Bóng mặt trời khuất nẻo
Bến sông nhà , nước lửng lờ trôi
Ghế đá kia !
Bóng em đâu hỡi ?
Anh !
Một mình !
Ngôì ngắm hoàng hôn.

Phan Lương