Thứ Sáu, 26 tháng 8, 2016


HAVE YOU GOT A BROOK  IN YOUR LITTLE HEART

Have you got a brook in your little heart,
Where bashing flowers blow,
And blushing birds go down to drink
And shadows tremble so-

And nobody knows, so still it flows
That any brook is there,
And yet your little draught of life
Is daily drunken there-

Why- look out for the little brook in March,
When the rivers, overflow,
And the snows come hurrying from the hills,
And the bridges often go-

And later, in August it may be,
When the meadows parching lie,
Beware, lest this little brook of life,
Some burning noon go dry

Emily Dickinson

***

Phỏng dịch:

SUỐI NGỌT TRONG TIM

Bạn ơi, suối ngọt trong tim,
Nơi hoa e ấp, rung rinh ngập ngừng,
Nơi chim sà xuống thẹn thùng,
Uống giòng nước mát, bóng chừng động lay.

Thế nhưng nào có ai hay,
Suối nguồn vẫn chảy bấy nay yên bình,
Ngụm nước mát, cuộc đời mình,
Ngày ngày uống để say tình đấy thôi.

Chừng trông giòng suối nhỏ nhoi,
Tháng Ba sông ngập, nước trôi tràn rồi,
Nhanh sao tuyết đổ xuống đồi,
Bao nhiêu cầu đã từng hồi nát tan.

Để rồi tháng Tám lại sang,
Đồng khô, cỏ cháy, chói chang trải dài,
Cẩn phòng, suối tải cuộc đời,
Không cho cạn với nắng trời giữa trưa.

Lê-Thân Hồng-Khanh
2016