Thứ Ba, 13 tháng 1, 2015


*Một Đời Để Sống*

Còn yêu ta hãy cứ nên yêu
Không sá gì khi "sáng" hoặc "chiều"
Lúc trẻ vui chơi đầy nhiệt huyết
Khi già năng nổ chớ buồn thiu.
Trao nhau mật ngọt thời xuân sắc
Xướng họa thơ văn buổi xế chiều
Để sống một thời tròn nghĩa ý
Trút lòng hết dạ với đời yêu.

Anh Tú
10. Tháng 1.2015
*Từ "Đêm Tạ Từ" của Đào Văn Lộc:

ĐÊM TẠ TỪ

Thôi thì tạm biệt,hởi anh yêu?
Hãy cố quên đi những buổi chiều,
Lệ đẫm khăn tay,em vẫn giữ,
Khô giòng dư lệ,mãi buồn thiu
Tình chung sãi cánh bay đi mất,
Lỗi hẹn về đâu buổi xế chiều?
Tựa cửa song thưa em vẫn đợi,
Nghe hồn thổn thức tuổi vào yêu.


Đào Văn Lộc

http://www.trunghoccholach.com/2015/01/dem-ta-tu/