Thứ Năm, 9 tháng 2, 2017

hong bang
VÀNG XUÂN

Vuông sân vàng đã rụng đầy
Là trăng đêm đã hiển bày bỏ buông
Im nghe..gió lá khua đường
Có em tôi khép vạt hường nhan. Xưa.


Hồng Băng

***

HOA TRẮNG

Mênh mông hoa trắng phủ đầy
Tình đông muôn thuở tỏ bày không buông
Mùa về xin dạo chung đường
Tình nay trinh trắng hóa hường… nghĩa xưa.

Anh Tú
9/2/17