Thứ Hai, 14 tháng 11, 2016

Đoạn Cuối ?

Bao nhiêu năm rồi em còn yêu tôi?
Bao nhiêu ân tình cuộc sống lứa đôi?
Em đã nhiều lần nói lỗi tại tôi
Và tình yêu đó mờ dần trong giận dổi!...
***
Tôi chỉ muốn yêu em không lừa dối
Không đua đòi theo cuộc sống phù hoa
Mà dòng đời đưa em nhiều bối rối,
Khiến lòng em lạc lối mãi phương xa...
***
Bao nhiêu sai lầm tôi xin em tha thứ
Hãy nhìn nhau và cứ nói thật lòng nhau
Tình yêu đó tôi vẫn còn chôn sâu kín
Dù biết rằng lòng em mãi vô tư!!!
***
Tôi vẫn muốn hồn tôi yên một hướng
Chút bình yên cho thân thể rả rời...
Bao nhiêu năm yêu em tình vân vướng
Cho hồn tôi về được cỏi náo nương...

Trần Văn Mãnh
*Một buổi tối không ngủ.