Thứ Tư, 18 tháng 6, 2014


NHỚ NGƯỜI ANH MIỀN TÂY*

Nhớ anh nhớ cả miền Tây
Thuyền bè xuôi ngược đó đây khắp miền
Đất lành trái ngọt cây hiền
Đồng lúa bát ngát triền miên chân trời
Tiếng ca vang vọng ngọt lời
Cửu Long bồi đắp đời đời phù sa
Thấy cảnh lại nhớ người ta
Bao giờ trời đất đang xa hóa gần

Tiểu Phương Mai
*Từ Đà Lạt Đợi Chờ của Võ Châu Phương

ĐỪNG HỎI VÌ SAO 

Chỉ khi nào 

mùa xuân hoa không nở
thiếu tiếng ve phượng đỏ lúc hè về
thu đến không vàng lá phũ sơn khê.
Là chuyện lạ! 
 sao ?
 Lên tiếng hỏi.

***

Chẳng là xuân 
chẳng mùa hè
Thì hoa biếng nở 
phượng ve mịt mù
Và nếu ngày tháng chưa thu
Lá không buồn rụng cúc u uẩn sầu.

***

Bao lần soi rọi tim sâu
Tình yêu đã chết còn đâu thuở nào
Cố nhân đừng hỏi vì sao
Bốn mùa vẫn thế… lao xao đất trời!

Anh Tú
June 18, 2014