Thứ Năm, 15 tháng 10, 2015

Mong Anh Có Nụ Cười*


Anh đi vừa lúc thu sang
Ngu ngơ vài chiếc lá vàng bay bay.
Thơ anh tắt ngấm từ đây
Thơ tôi lạc lõng tháng ngày buồn tênh.

Một đời lên thác xuống ghềnh
Thương thay thân phận chông chênh xứ người.
Nay mong anh có nụ cười
Bình-an miên viễn nợ đời trả xong.

Anh đi bỏ lại nắng hồng
Bè bạn thương mến hết lòng cùng anh
Nhưng giao tình vẫn tươi xanh
Như lá và cành vĩnh viễn tình chung.

Anh Tú
October 15, 2015
 *Thương nhớ nhà thơ Đỗ Hữu Tài (Từ trần lúc 9 giờ 37 phút, sáng ngày 25 tháng 9, 2015 tại Mount Vermont Hospital Alexandria ,Virginia, Hoa Kỳ  - Hưởng dương 58 tuổi)