Thứ Sáu, 24 tháng 7, 2015


Thôi Nhắc Làm Chi…

Thôi nhắc làm chi tuổi học trò
Dòng đời chôn lấp bóng hình xưa
Nhớ nhung cay xé bờ tim nhỏ
Đã vắng xa rồi những đón đưa

Ngày ấy tương tư ánh mắt cười
Nón nghiêng e ấp nụ hồng tươi
Nẻo tình mờ lối tìm đâu thấy
Đã khuất xa theo nhạn cuối trời

Có phải chăng tình yêu thứ nhất
Là những khúc sầu trong bến thơ
Cùng bao nỗi niềm riêng chất ngất
Lai vãng từng đêm trong giấc mơ

Bận lòng chi anh đời tan hợp
Dõi mắt nhìn theo hướng chim đi
Kỷ niệm vụt qua trong thoáng chớp
Cũng làm dư lệ ướt tràn mi

Gom hết trời mơ lưu mắt ngọc
Cho dù nhân ảnh cách xa đâu
Rong rêu phủ lấp đường đi học
Mãi nhớ dù nay đã bạc đầu

Nhật Lệ
15/7/15
Cố Tươi…

Bây giờ tóc chẵng còn xanh
Bụi trần vương vấn loanh quanh tuổi già
Cố tươi như thuở ngọc ngà
Sống vui sống khỏe như là còn xuân…

Nguyễn Phú Thạnh
July 14, 2015
Bố thí.
Một người nghèo hỏi Đức Phật : “Tại sao con nghèo như thế?”

Phật nói : “Vì con chưa học được cách bố thí cho người khác.”

Người ấy nói : “Con không có thứ gì cả, thì lấy gì con bố thí.”

Đức Phật dạy : “Cho dù con hoàn toàn không có cái gì, con vẫn có thể thực hiện bố thí 7 điều này :

1. Nhan thí - Bố thí nụ cười,

2. 
Ngôn thí  - Bố thí ái ngữ, nói lời hay.

3. 
Tâm thí  -Bố thí tâm hòa ái, lòng biết ơn.

4. 
Nhãn thí - Bố thí ánh mắt nhìn thẳng hiền từ.

5. 
Thân thí - Bố thí hành động nhân ái.

6.
 Tọa thí   - Bố thí nhường chỗ cho người cần.

7. 
Phòng thí - Bố thí lòng bao dung