Thứ Hai, 15 tháng 8, 2016


LỜI CHO ANH VÀ BẠN*

Cho anh…
Về với em bên dòng suối vàng
Bên rừng cây mướt xanh hàng hàng
Ngắm chim đùa giỡn chen cành lá
Mãi mãi bên nhau nghĩa thiếp chàng!

Cho bạn…
Sống gởi thác về luyến tiếc chi
Biết rằng buồn bã cảnh chia ly
Ân tình bè bạn dầu sâu đậm
Xin hãy nguôi lòng với kẻ đi!

Anh Tú
15/8/2016
*Viết thay cho Mỹ Lệ, hiền thê của Phú Thạnh.