Thứ Ba, 12 tháng 12, 2017

Phố-Trường

Cảnh cũ biết đâu tìm! Bóng phố, hồn trường, vương vấn mộng

Người xưa chi xiết nhớ! Tình trò, nghĩa bạn, ngẩn ngơ trăng.

Nguyễn Toàn
Trung học Bình Minh,Vĩnh Long.
Nện gót trên đường phố cũ,
Tê lòng lạc dấu chân xưa.
Bỗng nhiên thành người khách lạ,
Ngỡ ngàng nắng nhạt mưa thưa.

Hoạ có còn chăng chiếc bóng,
Sớm chiều phố với hồn ta.
Rưng rức một thời trai trẻ,
Cùng theo đến tuổi xế tà.

Ai chỉ dùm tôi trừơng cũ!
Sáu năm bao lượt đi về.
Đường xưa trập trùng sương phủ.
Dặm dài trải mấy sơn khê.

Trường xưa dù không còn nữa !
Như thời hoa mộng xa rồi .
Cho dẫu ngàn lần xa cách,
Hồn em vẫn mãi trong tôi ..

Nguyễn Toàn
Tháng 11-2017

Cựu Giáo sư Trung Học Bình Minh (xưa)