Thứ Tư, 1 tháng 1, 2014


NHƯ CÁ  HÓA  RỒNG

(Từ GỞI KẺ MIỀN XA của Anh Tú) 

Ờ nhỉ!.Nhà thơ nhắc mới hay
Tuy xa tình vẫn mãi đong đầy
Người đi không biết ai chờ đợi
Xin hãy một lần trở lại đây !

Quê cũ tình xưa nở lạ lùng
Khiến tim xao xuyến mộng sầu lung
Nhớ chăng môi ấm còn in dấu
Tàn đông lưu luyến bạn tình chung?

Đầu Xuân xin gửi tặng đóa hồng
Chúc “Kẻ  Miền Xa” : Cá hóa Rồng
Đừng vui đất lạ quên tình cũ
Như bóng với hình tợ núi sông…

Phú Thạnh
01/01/2014