Thứ Sáu, 29 tháng 7, 2016

Bến nước nhà Phú Thạnh ngày tiển anh đi 26/7/2016

VẦNG TRĂNG ĐÃ KHÉP

"Chiều tà trên đỉnh Sa Pa"
Nghe câu lục bát đậm đà nhớ thương
Mây mù lãng đãng sầu vương
Khói sương mờ mịt chặn đường anh qua
Lời thơ tha thiết mượt mà
Anh ơi! Đừng ở Sa Pa một mình
Vô thường một kiếp nhân sinh
Vầng trăng đã khép ân tình khó phai!

My Nguyễn
Đêm 26/7/2016