Thứ Sáu, 29 tháng 11, 2019

MƯỜI MỘT MƯỜI HAI
Internet
Nơi đây tàn Thu gió mưa nhiều lắm
Lá vàng khô còn lưu luyến bám cành
Bên góc phố  một cụ già móm mém
Mĩm cười vui đôi mắt lõm long lanh

Nơi đây dợm Đông tiết trời trở lạnh
Cây thông già xanh lá cợt u sầu
Người không nhà đón đêm tìm nơi ấm
Để máu hồng có thể nóng dài lâu

Nơi đây có lần cánh hồng tuyết đậu
Đỏ niềm vui không sợ hãi lạnh lùng
Tạo hóa nhiệm mầu trần gian báo nhận
Dù gian nan mạnh sống chẳng ngại ngùng

Anh Tú
Mùa Tạ Ơn/ Đông Bắc Hoa Kỳ
November 29, 2019