Thứ Tư, 5 tháng 11, 2014

*Đuối Giữa Giòng Đời


Mưa lâm râm rằm tháng năm*
Khăn tang mẹ quấn cha nằm lặng thinh
Từ đây cha chỉ một mình
Chôn vùi chí cả dưới nghìn dặm sâu.

Tháng bảy tầm tã mưa Ngâu**
Đôi mắt âu sầu mẹ giã biệt con
Một đời đuối bởi héo hon
Gian nan kết chuổi soi mòn mẹ thương.

Tiếp nối: một thuở nhiểu nhương
Côi cút lặng lẽ dặm trường con đi
Trở thành một kiếp chim di
Cuối đường đuối sức hồn qui quê nhà!

Anh Tú
5/Tháng 11/ 2014
*Ngày cha mất.
**Ngày mẹ mất
THAY CHÉN RƯỢU NỒNG*
 
Mến tặng Nhà Thơ Hồng Băng và em Tín (Trà Vinh)
 
Cám ơn bè bạn tri âm
Giúp Ta vượt xoáy, bão ngày long đong
Biển đầy chia nước cho sông
Bờ khô bão cạn gặp dòng nước lên
Ở đây
Nhà không số, phố không tên
Người tứ xứ bỗng thân quen
Vì chưng tối lửa tắt đèn có nhau

II
Bảy mươi ba, trắng mái đầu
Nổi trôi trên cạn qua cầu chông gai
Không trà rượu, chẳng cành mai
Xuân khô u ám rụng rơi dọc đường
Giữa quê hương, biệt cố hương
Vì chưng lang sói ngăn đường vào xuân
 
III
Bỗng dưng nở lại hoa tàn
Hương Trà Vinh gửi theo làn hương xưa
Đời ANH dù lắm gió mưa
Ấm lòng-Nhớ bạn không thưa thớt lòng
Tình thơ thay chén rượu nồng
Gửi Hồng Băng với tấm lòng sao Khuê.
 
Xóm bụi Tân Quy Đông
Trong quán bên đường
Trưa 29 chạp 99 ( 4/2/2000)
 
Chữ ký
KIÊN GIANG
 
*Chép từ lá thư của Kiên Giang gởi Hồng Băng.