Thứ Hai, 20 tháng 9, 2010

7-CHIM ĐỪNG MÕI CÁNH

Đã sinh làm kiếp chim trời
Thênh thang một cõi, một thời khó quên!
Mây xanh, mây trắng bên trên,
Dưới kia biển rộng mông mênh sóng gào.
Quanh chim gió thổi rì rào,
Hương đời thơm ngát, ngạt ngào bốn phương!

Mở lòng vui với tình thương,
Hận sầu vứt bỏ vấn vương ích gì?
Đường dài mỏi mệt bước đi,
Xin chim vỗ cánh xá gì dặm xa!
Nhịp lơi phương hướng sa đà,
Tả tơi cánh mỏng không là chờ mong!

Anh Tú (Nguyễn Hồng Ẩn)
20/9/2010