Thứ Sáu, 13 tháng 11, 2015

CUỐI THU

Thu đã trôi qua đêm cuối cùng
Mưa buồn hiu hắt tận không trung
Trời như thấp xuống mây vần vũ
Nước lại dâng cao gió mịt mùng
Khắc khoải người đi không trở lại
Bàng hoàng kẻ ở cũng sầu chung
Đời sao lắm cảnh u buồn quá
Nhớ mãi người đi , nhớ lạ lùng…

PHÚ THẠNH
7/11/2015