Chủ Nhật, 25 tháng 6, 2017

Một Thoáng Mơ

Nhờ gió chở ngàn chiếc lá bay
Trải vàng trên lối mùa thu phai
Cho ta êm ả rời xa mộng
Lạc bước mơ hoa nơi chốn nầy!

Nhờ gió chở sầu vương tháng năm
Về nơi bến hẹn thuở xa xăm
Có trăng thao thức đêm sương lạnh
Chờ bóng thuyền ai … khuất biệt tăm!

Nhờ gió chở dùm kỷ niệm xưa
Niềm thương nỗi nhớ trong chiều mưa
Tơ vương đan kín hồn thu thảo
Thả xuống sông buồn ngày nắng thưa

Nhờ gió chở dùm những áng thơ
Gởi người chung mộng cùng chung mơ
Từ thu đông trước sang xuân hạ
Tím thẳm niềm riêng… tím ý thơ!

Yên Dạ Thảo