Thứ Sáu, 1 tháng 11, 2013

THÔI THÌ

Thôi thế… em cùng ta khép lại
Cửa lòng một thuở vướn tơ vương
Lệ lau đi đón đợi mùa thương
Còn hiện hữu trên đường trước mặt.

Thôi thế… hồn anh theo tiếng nhạc
Cung bổng trầm vơi bớt khổ đau
Mong thương lòng sẽ dịu lành mau
Lê kiếp sống hồn tim trống rổng.

Thôi thì… viết khúc ca từ biệt
Cám ơn một thuở dệt tơ tình
Không bên nhau trọn kiếp ba sinh
Nợ này giữ.. nhớ nhau muôn thuở…!

Anh Tú
January 22, 2012