Thứ Ba, 25 tháng 10, 2016

CHO HỎI
Thơ: Trầm Hương Ptt
Nhạc: Nguyễn Văn Thơ
Hòa âm: Phan Thanh Hùng


tho

THU TỚI

 Hạ sang vừa mới hôm nào
 Mà nay đã dắt nhau vào tiết thu
 Bướm vàng đậu trái mù u
 Còn tôi đậu bến tương tư Hoàng Cầu
 Một lần rồi cứ xa nhau
 Chỉ vì cái liếc dao cau. Chỉ vì…
 Xa nhau đường vẫn đi về
 Gần nhau nghẽn lối
 Thôi thì... xa nhau.

 25/8/2016
 Nguyễn Tường Thụy
https://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/category/tho/