Thứ Bảy, 27 tháng 8, 2016

HAVE YOU GOT A BROOK IN YOUR LITTLE HEART

Have you got a brook in your little heart,
Where bashing flowers blow,
And blushing birds go down to drink
And shadows tremble so-

And nobody knows, so still it flows
That any brook is there,
And yet your little draught of life
Is daily drunken there-

Why- look out for the little brook in March,
When the rivers, overflow,
And the snows come hurrying from the hills,
And the bridges often go-

And later, in August it may be,
When the meadows parching lie,
Beware, lest this little brook of life,
Some burning noon go dry


Emily Dickinson

***

TÌNH SUỐI TRONG TIM

Có suối nào trong tim bạn không
Lung linh e ấp với ngàn bông
Thẹn thò từng cánh chim đáp xuống
Xao động bóng rung nước rợn dòng.

Nhiều kẻ không ngờ … suối chảy tuôn
Tặng đời những ngụm nước yêu luôn
Mỗi ngày hạnh phúc vô tư nhận
Có biết ơn sâu của suối nguồn?

Ôi tại vì sao đến tháng Ba
Dòng sông tràn ngập nước hằng hà
Và khi tuyết chảy tan từ núi
Thường sập cầu kỳ trông xót xa.

Sau đấy theo chân tháng Tám sang
Đồng khô cỏ cháy nắng chang chang
Xem chừng dòng suối e khô cạn
Chớ để phơi mình trưa xế sang

Anh Tú
August 20, 2016
*Xem bài phỏng dịch của Lê Thân Hồng Khanh:
https://anhtuvaban.blogspot.com/2016/08/have-you-got-brook-your-little-heart.html