Thứ Bảy, 11 tháng 2, 2017


Trăng Nguyên Tiêu.

Mù mờ bóng nguyệt Nguyên Tiêu
Rừng cây trụi lá liêu xiêu dáng sầu
Lạc loài nửa kiếp bạc đầu
Giật mình ngơ ngác canh thâu đêm dài.
Thắm đòn vật lộn trần ai
Giả vờ vui với tháng ngày tặng thêm

Anh Tú
February 10, 2017