Thứ Hai, 1 tháng 11, 2010

8-LÍNH NHƯ THẾ ĐÓ
(Để nhớ một người bạn)

Tú Tài xong bạn vào ngay quân ngũ
Góp chí trai bảo vệ nước non nhà
Là mộng ước đời trai từng ấp ủ
Khi biết rằng Tổ Quốc trước phong ba!

Anh khăn gói đến đồi Tăng Nhơn Phú
Đổ mồ hôi áo trận sáng trưa chiều
Đêm tiền đồn tập tành làm lính thú
Chè đậu xanh ngọt lịm biết bao nhiêu!

Em bán chè xanh liếc đôi mắt biếc
Mái tóc thơm tay hằn nỗi nhọc nhằn
Từng hạt đậu trao anh tình thắm thiết
Tình quân dân cao đẹp tợ tuyết, băng!

Những cuối tuần được phép về phố thị
Người yêu, đường Lê Lợi, bến Bạch Đằng
Áo dài trắng và quân trang Thủ Đức
Nắm tay nhau cùng dung dẻ dung dăng!

Nếu chỉ là Địa Phương quân diện địa
Giữ an bình cho thôn xóm làng quê
Cũng thỏa chí làm trai thời binh lửa
Đời chiến binh đâu rõ được ngày về!

Mai về phép cùng em làm hôn lễ
Bổng hôm nay có công tác thực thi
Người phụ tá mới về đôi ba bửa
“Ở nhà đi! Tao thay thế cho mi!”

Như thế đó tình chi binh huynh đệ
Lần hành quân này anh chẳng quay về
Khăn tang trắng thay tình nghĩa phu thê
Ơn Tổ Quốc hôm nao anh đã trả!


Anh Tú(Anh Dũng)
November 2010