Thứ Bảy, 4 tháng 8, 2018

Tranh: Phi Rôm
TÔI YÊU

Tôi yêu cảnh sắc quê mình
Xanh rờn lá mạ yên  bình làm sao
Tôi yêu buồng chuối , ngọn cau
Có dòng sữa mẹ ngọt ngào thắm môi
***
Tôi yêu mỗi sáng quê tôi
Cha lo đồng áng,  Mẹ bồi liếp rau
Tôi yêu , yêu đến dạt dào
Giọt mồ hôi đổ thắm màu áo cha
***
Tôi yêu, yêu đến thiết tha
Mỗi hôm chiều xuống nhớ Bà chuyện xưa
Tôi yêu vạt nắng lưa thưa
Mỗi chiều ngóng đợi buồn chưa hết buồn
***
Tôi yêu những buổi mưa tuôn
Bên thềm đếm giọt mưa buồn rơi rơi
Tôi yêu, yêu lắm cuộc đời
Đã luôn ban tặng tuyệt vời cho tôi

Phan Lương