Hiển thị các bài đăng có nhãn Vương Hàn. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Vương Hàn. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 3 tháng 10, 2018Lương Châu nay thuộc tỉnh Cam Túc, giữa Lan Châu và Vũ Uy, trước đây là nơi hàng bao thế kỷ người Hồ và người Hán đánh nhau. Lương Châu từ là một điệu hát cổ của nói về chuyện trận mạc biên ải. Những điệu hát cổ như: Thượng chi hồi, Chiến thành nam, Thương tiến tửu, Quân mã hoàng, Viễn như kỳ, Hoàng tước hành, Lạc mai hoa, v.v... được các thi nhân thời trước lấy làm đầu đề để sáng tác.


凉州
葡萄美酒夜光杯,
欲飲琵琶馬上催.
醉臥沙場君莫笑,
古來征戰幾人回?
王翰

Lời: 
Lương Châu T
Bồ đào mỹ tửu dạ quang bôi,
Dục ẩm tì bà mã thượng thôi.
Túy ngọa sa trường quân mạc tiếu,
Cổ lai chinh chiến kỉ nhân hồi?
Vương Hàn

Dịch ý:
Rượu Bồ đào (rượu từ quả nho - rượu ngon) chứa trong chén bằng ngọc Dạ quang (rất quý);
Đang muốn uống thì tiếng đàn tỳ bà đã giục (phải) lên lưng ngựa (để ra đi);
(Đã hoặc nếu) Say nằm giữa bãi cát, mong người đừng cười (chê trách);
(Bởi vì) Từ xưa đến nay, người đi chinh chiến có mấy ai trở về.

Thoáng dịch:
 Bài từ viết tại Lương Châu 
Chén ngọc rượu ngon đang quyến rũ
Chưa chi tiếng nhạc giục lên đường
Lỡ say ngoài trận xin tha lỗi
Chiến sĩ bao người về cố hương?
Anh Tú
October 3, 2018