Thứ Bảy, 5 tháng 9, 2015

Ngỡ Xa Mà Gần*

Xa anh ủ dột trăng ngà
Nhớ hoài hình bóng tưởng xa mà gần
Tâm tình chợt thấy ngại ngần
Thương người năm cũ tâm thần lơ ngơ.
Bâng khuâng gởi gấm câu thơ
Trao về bên ấy vu vơ lỗi thời:
Mong anh theo gió ngàn khơi
Hong tình ấm lại tuyệt vời dặm xa !

Dương hồng Thủy
September 5, 2015
*Họa vần Vời Vợi Xa của Anh Tú