Thứ Tư, 20 tháng 12, 2017

Thao Thức

Thao thức nhớ ai nên khó ngủ:
Từng khuôn mặt cũ hiện quay về
Dấu yêu đã mất theo ngày tháng
Hương tình không nhạt vẫn đê mê?

Khó ngủ vì già nên khó ngủ
Tình yêu ngày cũ đã xa xôi
Xong rồi một thuở thanh xuân ấy
Nay chỉ yêu mình... yêu lấy tôi!

Anh Tú
December 20, 2017


Tôi Đã Biết Yêu

Tôi biết rằng tôi đã biết yêu,
từ thuở trời xanh có nắng chiều,
có gió bay bay, mây nhè nhẹ,
có suối rì rào hát dưới khe.

Tôi biết rằng tôi đã biết yêu.
từ  thuở ngây thơ thả cánh diều,
diều bay cao vút trên không đó,
tôi giữ bên đời chữ tự do.

Tôi biết rằng tôi đã biết yêu,
từ  thuở quê hương bỗng tiêu điều,
chiến tranh tàn phá nhà hoang trống,
cách trở bên lòng cảnh núi sông.

Tôi biết rằng tôi đã biết yêu,
từ  thuở ra đi khóc thật nhiều.
Cuộc đời khốn khó như giun dế
nước mắt, niềm đau nghẹn lối về.

Thủy Trang