Thứ Ba, 26 tháng 11, 2013

CHUYỆN XƯA


CHUYỆN XƯA 

(Xin mượn vần bài Hương Xưa của YDT)

Mỗi độ thu về nhớ chuyện xưa:

Bổng nhiên tình em chợt lưa thưa
Làm giọt nắng chiều buồn héo hắt
Não nùng rã rích tiếng đêm mưa.

Tình chớm bao giờ cũng chứa chan
Chốc lát xa nhau nhớ ngút ngàn
Cùng nhau dệt biết bao nhiêu mộng
Nếu phụ lòng nhau mắt lệ loang!

Bổng ngỡ ngàng thay chuyện lỡ làng
Hai đứa ai gây chuyện vỡ tan?
Chim đang bay lượn sao xuôi cánh?
Như chuyện tình ta chợt trái ngang!

Đành thôi! Gặm nhắm phai tàn
Mỗi Thu là mỗi muôn ngàn nhớ nhung! 


Anh Tú
November 18, 2011