Thứ Sáu, 21 tháng 11, 2014

*Bốn Mùa Yêu*
Xuân đất trời ngàn năm quyến rũ
Hè thương nắng thắm phượng hồng rơi
Thu màu tràn ngập ý thơ rồi
Đông! Ấm lửa hồng vờn giá lạnh.
Anh Tú
21.11.2014
*Họa bài Đông Lại Đến! của Yên Dạ Thảo.
*Đông Lại Đến!
Hạ ra đi hồn hoa sầu úa rũ
Thu phai tàn chiếc lá cuối cùng rơi
Đông vừa sang vườn mộng hư hao rồi
Vạt nắng chiều buồn vương trên cành lạnh!

Yên Dạ Thảo
18.11.2014
Bốn Mùa Quanh Quẩn*

Xuân đã nhạt hoa tàn khô cánh rũ
Hạ thay màu mưa nắng ủ hương rơi
Thu heo may lá vàng rụng đây rồi
Đông trống vắng sương giăng mờ buốt lạnh.


Phong Tâm
20.11.2014Bốn Mùa Yêu*
Xuân đất trời ngàn năm quyến rũ
Hè thương nắng thắm phượng hồng rơi
Thu màu tràn ngập ý thơ rồi
Đông! Ấm lửa hồng vờn giá lạnh.
Anh Tú
21.11.2014
*Họa bài Đông Lại Đến! của Yên Dạ Thảo.