Thứ Ba, 26 tháng 1, 2016

Đông Về
v

Chóng đến cuối năm thấy ngỡ ngàng
Trời buồn hiu hắt đón Đông sang.
Sương sa tuyết phủ sầu man mác
Bóng ngả chiều rơi nắng muộn màng
Sóng nước cách ngăn đời lữ thứ
Lãng quên lắng đọng tiếng thời gian.
Nay chào từ biệt khung trời sáng
Thu đến Thu đi thật vội vàng.

Nguyệt Hạ
Jan 21, 2016
KHÍ CÔNG HOÀNG HẠC - 7 THẾ CĂN BẢN