Thứ Tư, 22 tháng 5, 2013

NGƯỜI ƠI!*

Dòng thơ thảm thiết bi thương
Làm ngơ ngẩn kẻ tình trường trải qua.

Người ơi! Thuyền đã đi xa
Đợi mong chi nữa chỉ là hoài công.
Nhớ ngày xưa kỷ niệm hồng
Thêm phần lãng mạn cho giòng đời thôi!
“Chàng ơi! ” Tiếng gọi mù khơi
Sang ngang đành đoạn, người thời tiếc chi?

"Chàng" cười cho kẻ tình si.
Người nên vui sống ...xuân thì qua mau!

Cửu Long
<Anh Tú>
22/5/2013
*Cảm tác từ Chàng Ơi của Huỳnh Hương: