Thứ Năm, 8 tháng 5, 2014

TRUNG QUỐC XÂM LƯỢC VIỆT NAM


THUỞ  XA XÔI

Vi vút thời gian đã lướt qua.
Hôm nay tóc bạc…phủ đầu ta
Không còn xuân nữa già đà đến
Ngồi nhớ những thời dỉ vãng xa.

Luyến ái tuổi thơ nào biết gì
Tròn trăng đã biết…chẳng rành chi
Lớn lên vương vấn và lưu luyến
Một thuở vui buồn những mộng si.

Có chuyện hai người một nửa nhau
Đêm nằm thao thức nhớ trăng sao
Chờ cho mau sáng tìm tay nắm
Đôi mắt nồng nàn âu yếm trao.

Cách biệt nghìn trùng bỗng xãy ra
Hai người đành chịu chuyện chia xa
Ngày này nhớ lại thời xuân trẻ
Cố nén niềm đau: mất tuổi ngà.

Anh Tú
May 8, 2014