Thứ Năm, 23 tháng 10, 2014

 BAO XA
 
Ngày rày mưa gió tơi bời
Lá xanh vàng đỏ rụng rơi ngập đường
Loài hoa Thu muộn buồn vương
Chân nai ngơ ngẩn thảm thương tìm mồi
Lạnh từ phương nớ xa xôi
Về đây như thả sầu trôi khắp trời?
Bạc đầu ngọt đắng đầy vơi
Có người còn hỏi đường đời bao xa?

Anh Tú
October 23, 2014