Thứ Sáu, 28 tháng 2, 2014


Đêm dài dong bước lối vườn mơ
Gặp gỡ người tôi những mng chờ
Tri kỷ tạo thành duyên bạn hữu
Bao năm tâm đắc bởi tình thơ.

Anh Tú
February 28, 2014
NGỦ TRONG VƯỜN MƠ

Em đang thao thức trong vườn mơ
Tìm đóa hoa xuân trải lối chờ
Đêm gối lụa êm chăn nệm ấm
Say hương thấm mộng ánh trăng thơ

Yên Dạ Thảo