Thứ Năm, 8 tháng 2, 2018


Có là bao ba vạn sáu ngàn ngày được trăm bận Tết
Ước gì nhỉ, một năm mười hai tháng cả bốn mùa Xuân. 

Nguyễn Khuyến